Algemene Leden Vergaderingen

Hieronder treft u in de vorm van een download de agenda’s en verslagen aan van de afgelopen of komende Algemene Leden Vergaderingen:
Verslag ALV 2019Verslag ALV 2019Verslag ALV 2019
Ledenvergadering 2019
Agenda ALV 2019
Verslag ALV 2018
Jaarrekening en kort verslag 2018
Verslag kascommissie 2018

Ledenvergadering 2018

Verslag_ALV_21-02-2018 definitief
Agenda_ALV2018 (1)

2017
Verslag_ALV_22-02-2017 definitief
Jaarrekening en kort verslag 2017 tv Eemslag

Agenda_ALV2017