Commissie Duurzaam Parkbeheer

T.V. de Eemslag is een goed georganiseerde club. Onder aanvoering van het bestuur zijn er diverse commissies actief die op een zelfstandige wijze hun werkzaamheden, op vrijwillige basis verrichten. Dit organisatievermogen door, en onder leiding van, vrijwilligers heeft de vereniging geen windeieren gelegd. Mede door eigen inzet bezit de club een hoogwaardig accommodatie tegen relatief lage exploitatielasten en daardoor een betaalbare contributie. Dit is waar wij als vereniging voor staan en dat is ook waar wij in de toekomst voor gaan.

Het huidige bestuur van T.V. de Eemslag werkt en denkt ook na over de toekomst van het park. Naast het aansturen van de sportieve en recreatieve kant van de vereniging wordt er, na de opleveringen van de nieuwe banen, door het bestuur veel gesproken over onderwerpen die het beheer van het park aangaan. Het bestuur heeft vanwege deze discussies behoefte aan advies/input op het gebied van duurzaam en toekomstbestendig parkbeheer.

Hiervoor wordt er een Commissie Duurzaam Parkbeheer opgezet en voor deze commissie is het bestuur opzoek naar vrijwilligers. Hebben wij jou interesse gewekt klik dan op onderstaande button om nog meer te weten te komen over de vereniging en deze commissie.

Vind jij dat jij in deze commissie thuis hoort meld je dan aan door een email te sturen naar: mvansandijk@gmail.com

Namens het bestuur.

Adviescommissie Parkbeheer