Afscheid van Bert Nieuwenhuizen

Wij zijn verdrietig, maar dankbaar dat hem een verder lijden is bespaard, omdat wij afscheid moeten nemen van ons lid van verdiensten: de heer BERT NIEUWENHUIZEN. Bert heeft heel veel voor onze vereniging betekend, en wij zijn hem heel veel dank verschuldigd. Wij zullen hem dan ook verschrikkelijk missen. Wij wensen zijn vrouw Jannie , kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens het Bestuur van Tennisvereniging De Eemslag
Jan Hop, voorzitter en Mady van Sandijk, secretaris