Sponsor worden

Sponsor worden

Sponsors zijn vandaag de dag voor een club van levensbelang of anders gezegd: van overlevingsbelang. Dit geldt zeker ook voor TV de Eemslag. Het is noodzakelijk om de diverse geldstromen goed op te zetten en te onderhouden. Bij TV de Eemslag komt het geld binnen door het innen van contributies en door sponsorbijdrages.

Het werven van sponsors en het vasthouden ervan is voor onze club van levensbelang en staat dan ook hoog op onze prioriteitenlijst. Dit vergt een grote inzet vanuit de club en haar leden.

Sponsor zijn of worden heeft enerzijds te maken met goodwill en liefde voor de sport en de vereniging en anderzijds met het verweven van een stuk publiciteit. TV de Eemslag prijst zich dan ook gelukkig met het feit dat deze positieve houding wordt gesignaleerd bij veel bedrijven die ons sponsoren. Daarbij heeft TV de Eemslag met haar ledental, de competitie spelende teams en de populaire druk bezochte toernooien de middelen om positieve publiciteit voor haar sponsors te realiseren.

Sponsors aantrekken is één kant, sponsors behouden is een andere kant. Bij het behouden van sponsoren is het van belang om enerzijds de beloofde tegenprestatie waar te maken, zoals zeildoeken of winddoeken + vermelding op onze website en anderzijds is het van belang om sponsoren enthousiast te houden voor de tennis en de vereniging.

Om sponsoren in de gelegenheid te stellen de vereniging beter te leren kennen en enthousiast te maken voor het tennisspel en de vereniging wordt er jaarlijks een sponsormiddag of –avond georganiseerd voor alle sponsoren onder het genot van een borrel, hapje en tijd voor netwerken.

Er bestaan diverse mogelijkheden om onze vereniging financieel te ondersteunen:

 

Wimbledon Goudsponsor: Bijdrage per jaar € 1000,00

Elk jaar worden uit onze clubsponsoren de toernooisponsor getrokken. U als goudsponsor wordt automatisch meegenomen in dit proces.

 1. Toernooisponsor rechten:
 • Het toernooi wordt naar u genoemd.
 • U als toernooisponsor mag overal uw naam ophangen en u wordt op onze site, programmaboekje e.d. genoemd.
 • De sponsor kan en mag tijdens het toernooi door middel van posters, vlaggen en eventuele presentjes reclame maken voor zijn bedrijf.
 • De sponsor is officieel baansponsor van baan 1.
 • De sponsor kan met de toernooicommissie verschillende zaken organiseren.
 • De sponsor komt in de krant met foto bij opening van het toernooi.
 • Openingshandelingen van het toernooi met een hapje en een drankje.
 • Tijdens het toernooi krijgt u als sponsor de nodige aandacht op alle mogelijke manieren die wij tot onze beschikking hebben.
 1. Uw logo en link naar de website wordt geplaatst op onze website en minimaal 4 keer per jaar in de nieuwsbrief meegenomen.
 1. Uw naam wordt vermeld op het sponsordoek.
 1. Vlag in de vlaggenmast op het park.
 1. Zeildoek of winddoek op het park.

De productiekosten zijn voor rekening van de sponsor.

 

Roland Garros Zilversponsor: Bijdrage per jaar € 750,00

Elk jaar worden uit onze clubsponsoren de toernooisponsor getrokken. U als goudsponsor wordt automatisch meegenomen in dit proces.

 1. Toernooisponsor rechten:
 • Het toernooi wordt naar u genoemd.
 • U als toernooisponsor mag overal uw naam ophangen en u wordt op onze site, programmaboekje e.d. genoemd.
 • De sponsor kan en mag tijdens het toernooi door middel van posters, vlaggen en eventuele presentjes reclame maken voor zijn bedrijf.
 • De sponsor is officieel baansponsor van baan 1.
 • De sponsor kan met de toernooicommissie verschillende zaken organiseren.
 • De sponsor komt in de krant met foto bij opening van het toernooi.
 • Openingshandelingen van het toernooi met een hapje en een drankje.
 • Tijdens het toernooi krijgt u als sponsor de nodige aandacht op alle mogelijke manieren die wij tot onze beschikking hebben.
 1. Uw logo en link naar de website wordt geplaatst op onze website en minimaal 4 keer per jaar in de nieuwsbrief meegenomen.
 1. Uw naam wordt vermeld op het sponsordoek.
 1. Zeildoek of winddoek op het park.

De productiekosten zijn voor rekening van de sponsor.

 

Australian Open Brons sponsor: Bijdrage per jaar € 500,00

Elk jaar worden uit onze clubsponsors de toernooisponsor getrokken. U als goudsponsor wordt automatisch meegenomen in dit proces.

 1. Toernooisponsor rechten:
 • Het toernooi wordt naar u genoemd.
 • U als toernooisponsor mag overal uw naam ophangen en u wordt op onze site, programmaboekje e.d. genoemd.
 • De sponsor kan en mag tijdens het toernooi door middel van posters, vlaggen en eventuele presentjes reclame maken voor zijn bedrijf.
 • De sponsor is officieel baansponsor van baan 1.
 • De sponsor kan met de toernooicommissie verschillende zaken organiseren.
 • De sponsor komt in de krant met foto bij opening van het toernooi.
 • Openingshandelingen van het toernooi met een hapje en een drankje.
 • Tijdens het toernooi krijgt u als sponsor de nodige aandacht op alle mogelijke manieren die wij tot onze beschikking hebben.
 1. Uw logo en link naar de website wordt geplaatst op onze website en minimaal 4 keer per jaar in de nieuwsbrief meegenomen.
 1. Uw naam wordt vermeld op het sponsordoek.
 1. Zeildoek of winddoek op het park.

De productiekosten zijn voor rekening van de sponsor.

 

Clubsponsor: Bijdrage per jaar € 250,00.

Elk jaar worden voor onze toernooien een clubsponsor getrokken.

 1. Toernooisponsor rechten:
 • Het toernooi wordt naar u genoemd.
 • U als toernooisponsor mag overal uw naam ophangen en u wordt op onze site, programmaboekje e.d. genoemd.
 • De sponsor kan en mag tijdens het toernooi door middel van posters, vlaggen en eventuele presentjes reclame maken voor zijn bedrijf.
 • De sponsor is officieel baansponsor van baan 1.
 • De sponsor kan met de toernooicommissie verschillende zaken organiseren.
 • De sponsor komt in de krant met foto bij opening van het toernooi.
 • Openingshandelingen van het toernooi met een hapje en een drankje.
 • Tijdens het toernooi krijgt u als sponsor de nodige aandacht op alle mogelijke manieren die wij tot onze beschikking hebben.
 1. Uw naam wordt vermeld op het sponsordoek.

 

Zeildoek of winddoek sponsor: Bijdrage per jaar € 250,00.

 • Zeildoek of winddoek op het park.

De productiekosten zijn voor rekening van de sponsor.

 

M-score sponsor: Bijdrage per jaar € 100,00.

 • De productiekosten zijn voor rekening van de sponsor.

 

Zeildoek in de sporthal: Bijdrage per jaar € 250,00.

 • De productiekosten zijn voor rekening van de sponsor.

 

Nieuwsbrief sponsor: Bijdrage per jaar € 50,00.

 • Vermelding in onze nieuwsbrief minimaal 4x per jaar.
 • Vermelding op onze website.

 

 

Algemene voorwaarden:

De wederzijdse inspanningen van de sponsor ten opzichte van TV de Eemslag en andersom worden door de sponsor voldaan door middel van het betalen van het overeengekomen bedrag. U krijgt hiervoor halverwege het jaar een factuur. U wordt geacht deze binnen 30 dagen na factuurdatum aan ons te voldoen.

Een overeenkomst tot sponsoring kan zowel mondeling als schriftelijk worden overeengekomen en is in principe voor de duur van 3 jaar. Behoudens een schriftelijke opzegging voor 1 november voor het nieuwe kalenderjaar, wordt deze overeenkomst steeds voor één jaar verlengd.

De DTP werkzaamheden en productie van uw zeil- en/of winddoek wordt alleen geregeld via De Bunschoter. Na akkoord van de overeenkomst zorgt de sponsorcommissie dat de contact persoon van De Bunschoter contact met u opneemt om het een en ander in gang te zetten.

Om eenheid op het park en in de hal te behouden is het niet toegestaan eigen zeil- en/of winddoeken aan te leveren.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze voorzitter van de sponsorcommissie:

E. Hulskamp
Tel.: 06 – 53 81 23 39
Mailadres: erichulskamp69@gmail.com

 

MEER SLAGKRACHT MET……. DE EEMSLAG