Regels introducé’s

Bij de ingang van het park hangt een zeildoek om bezoekers en leden hierop te wijzen.

De tennisbanen mogen alleen worden betreden door leden van T.V. de Eemslag, hun introducés en gasten van T.V. de Eemslag. Onder gasten wordt verstaan personen die geen lid zijn van T.V. de Eemslag die deelnemen aan de competitie of aan andere, door T.V. de Eemslag georganiseerde, activiteiten.

Niet-leden mogen worden geïntroduceerd, mits de baanbezetting dit toelaat. Het introducerende clublid dient vooraf een introductie pas af te halen bij de bar van De Bickerie en de introductiekosten ad. € 5,00 te voldoen.

Overige regels introducé:

  • Geen leden moeten zich melden bij de bar van de Bickerie
  • Introducé krijgen een afhang pas waar zij een borg van € 5,00 betalen. De borg krijgen ze terug als ze de pas inleveren.
  • Afhangen is verplicht.
  • Introducés mogen 2 proeflessen nemen
  • Per lid mag 1 introducé geïntroduceerd worden.