Fair Play in de tennissport

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport en daarmee ook niet binnen de tennissport. Bij de KNLTB staan we voor een integere tennissport.

Op en naast de tennisbaan dient iedereen van pure recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief te gedragen. De KNLTB is daarom in 2014 gestart met het project integriteit. De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. In de strijd tegen ongewenst gedrag zijn er gedragscodes voor verschillende doelgroepen en is een Reglement Fair Play opgesteld, waar iedereen onder valt en zich aan heeft te houden. We proberen met deze aanpak bewustwording te creëren bij iedereen binnen de tennissport en te voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Deze aanpak moet er daarnaast ook voor zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt. De KNLTB wil hiermee zijn verantwoordelijkheid nemen als het aankomt op integriteit binnen onze sport. De KNLTB wil met het project Fair Play bereiken dat de tennissport sportief, veilig en respectvol blijft, want dit draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Het zorgt ervoor dat leden plezier in het tennis behouden, waardoor ze langer de sport blijven beoefenen

Onsportief gedrag of misdraging?

We kennen het allemaal: een discussie tussen spelers of de bal in of uit was. Spelers hebben hier een eigen verantwoordelijkheid in en beslissen over hun eigen speelhelft of de bal in of uit is. Besef wel dat onsportief gedrag nog geen misdraging is.  

Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging’. Er zijn verschillende gradaties van misdragingen, maar te denken valt aan uitschelden, bedreiging, of vernieling. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatiematchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.   

Melden van een misdraging

Wil jij een (vermoedelijke) misdraging melden? Lees hier hoe je dit kan doen. Je kan de melding ook anoniem doen. 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 28200368

TV de Eemslag

Bikkersweg 100
3752 WV Bunschoten-Spakenburg