Reglement

 
Reglement
 • Trainingen worden alleen gegeven aan leden van Eemslag tennis en padel bunschoten.
 • Het volgen van lessen gebeurt op eigen risico. Eemslag tennis en padel bunschoten en de trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, noch voor diefstal of beschadigingen van goederen van de cursist.
 • De trainingen gaan altijd door, tenzij de trainer zelf afmeldt. Bij twijfel kan je contact opnemen met de trainer.
 • Indien de trainer dit noodzakelijk acht kunnen wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden. Dit gaat uiteraard in overleg met de cursist.
 • De trainer zal ervoor zorgdragen dat de lessen zo continu als mogelijk verlopen en lessen aangegaan voor zomer- en/of winterseizoen ook in die periode laten plaatsvinden.
 • De cursist is verplicht in tennis- padelkleding met het juiste schoeisel de lessen te volgen. Komt de cursist niet in gepaste kleding dan heeft de trainer het recht om de cursist te weigeren.
 • De trainer zal verder zorgdragen voor lesmateriaal, zoals ballen en het beschikbaar hebben van een speelveld en overige lesmaterialen tijdens de lessen.
 • De trainer is voorbehouden ten alle tijden lessen te onderbreken, af te zeggen en naar andere tijstippen te zetten. Dit gaat in goed overleg met zijn cursisten en probeert daarin zoveel als mogelijk rekening te houden met de wensen en de mogelijkheden van zijn cursisten.
 • Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij ziekte of verhindering van de cursist en de training wordt niet ingehaald. In overleg met de trainer kan er eventueel voor een vervanger worden gezorgd.
 • Het bestuur zal maximaal 2 banen op een doordeweekse avond beschikbaar stellen voor trainingen.
 • Tijdens evenementen van de vereniging behoudt het bestuur van Eemslag tennis en padel bunschoten het recht om géén banen beschikbaar te stellen voor trainingen.
 • Prijswijzigingen voorbehouden.