Algemene Ledenvergadering 22 september 2021

14 juni 2021


Algemene Ledenvergadering 22 september 2021 

Zoals bekend heeft het bestuur van TV de Eemslag in januari 2021 besloten de Algemene Leden Vergadering, die normaal de 2e week van februari wordt gehouden, uitgesteld. 

Conform de 'Spoedwet ALV' hadden en we twee mogelijkheden: een digitale ALV of de vergadering enkele maanden uitstellen tot een moment dat er wél een fysieke bijeenkomst kan plaatsvinden. Wij hebben gekozen voor de tweede optie: uitstel tot in het najaar van 2021 en inmiddels hebben wij daar ook een datum voor:

Woensdag 22 september 2021 om 20.00 in De Bickerie

Contributie

M.b.t. de contributie stellen wij voor om die op hetzelfde niveau te houden als die van 2020; de gebruikelijke aanpassing aan de inflatie laten we dit jaar achterwege, mede vanwege het feit dat het toch al niet een al te florissant tennisjaar was. M.b.t. de begroting 2021 stellen we voor een basisbegroting te hanteren voor uitsluitend de gebruikelijke lopende kosten zoals we die kennen van voorgaande jaren.

Jaarverslagen en kascontrole

De jaarstukken over 2020 en de basisbegroting voor 2021 zijn gepubliceerd op de website. Ook de kascontrole commissie zal naar de financiële stukken kijken. De jaarstukken en overige zaken - bijvoorbeeld statutaire aftreding/(her)benoeming bestuursleden - komen aan de orde tijdens de uitgestelde jaarvergadering.

Stukken voor de ledenvergadering

De stukken voor de Algemene Ledenvergadering kunt u vinden op onze website. U dient dan in te loggen bij mijnknlb met uw bondsnummer en wachtwoord.  Bij het kopje over de club / actualiteiten / algemene ledenvergadering, kunt u de stukken downloaden.

Namens het Bestuur van TV de Eemslag

VerslagALV1902202
Jaarrekening en kortverslag 2020

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 28200368

TV de Eemslag

Bikkersweg 100
3752 WV Bunschoten-Spakenburg