Opzeggen

Het kalenderjaar van de vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van eenopzegtermijn van vierweken. U kunt uw opzegging per mail doorgeven aan de ledenadministratie ondervermelding van u naam en bondsnummer.

Onze vereniging wil graag in kaart brengen waarom je jouw lidmaatschap wil opzeggen. Het kan ons mogelijk helpen om in de toekomst een aantal zaken in onze vereniging beter te regelen en vragen je dan ook ons exit-formulier in te vullen.

Gegevens ledenadministratie:

Wouda Speksnijder
Strausweg 14
3752 VE Bunschoten
Mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 033-2983645