Huishoudelijk reglementen

Baanreglement  
 1. Iedereen die gaat tennissen of padellen dient vooraf via KNLTB clubapp een baan te reserveren.
 2. De speeltijd voor enkelspel is 30 minuten en voor dubbelspel 60 minuten. Als je niet wordt afgehangen mag je doorspelen.
 3. Als de toegestane speeltijd verstreken is en je bent NIET afgehangen mag je doorspelen, maar niet opnieuw afhangen. Alleen zo is te bepalen wie er het langst op de baan staat.
 4. Het afhangsysteem is zo ingericht dat het systeem bepaalt welke baan er aan de beurt is. Het kiezen van een eigen baan is dus niet mogelijk.
 5. Je mag niet het pasje van iemand anders lenen om alvast een nieuwe baan te plannen terwijl je zelf nog op een andere baan staat te spelen.
 6. Iedereen die tennist en/of padelt zonder afgehangen te hebben, kan direct door anderen van de baan worden gestuurd, ook als er banen vrij zijn. Dit geldt ook voor mensen die een pasje van iemand anders hebben gebruikt.
 7. Alleen leden van Eemslag tennis en padel bunschoten en betalende introducés mogen op een baan spelen. Daarnaast bestaat een introducéregeling. Je mag maximaal 3x per jaar dezelfde introducé meenemen. Daarna zal deze persoon lid moeten worden.
 8. Spelers zijn verplicht op de banen fatsoenlijke sportkleding en schoenen te dragen.
 9. Tijdens competitiewedstrijden kan de competitieleid(st)er beslag leggen op extra banen, zodat de wedstrijden op tijd gespeeld kunnen worden. DIT IS EEN BONDSVOORSCHRIFT!
 10. Het bestuur is ten allen tijde bevoegd een of meer banen aan te wijzen voor lessen, training, competitie, ladderwedstrijden, toernooien, en gebruik door derden e.d.
 11. Voordat de banen worden betreed dienen leden hun schoenen te vegen of af te kloppen. Het voorschrift voor afvegen/afkloppen geldt ook voor het verlaten van de banen.
 12. Het is verboden op de banen te roken en/of consumpties te nuttigen, uitgezonderd sportdrank.
 13. De banen mogen niet worden betreden:                               
  a. bij regen en/of er regenplassen op de baan staan.
  b. wanneer er sneeuw of ijzel op ligt.
  c. wanneer het dooit of er vorst in de grond zit.
  d. tijdens voorjaarsonderhoud.
 14. Bij overtreding van het baanreglement door een lid kan het bestuur zijn/haar tennispasje intrekken.
Introducé

Bij de ingang van het park hangt een zeildoek om bezoekers en leden hierop te wijzen.  

De tennisbanen mogen alleen worden betreden door leden van Eemslag tennis en padel bunschoten, hun introducés en gasten van Eemslag tennis en padel bunschoten. Onder gasten wordt verstaan personen die geen lid zijn van Eemslag tennis en padel bunschoten en die deelnemen aan de competitie of aan andere door Eemslag tennis en padel bunschoten georganiseerde activiteiten.  

Niet-leden mogen worden geïntroduceerd, mits de baanbezetting dit toelaat. Het introducerende clublid dient vooraf een introductie pas af te halen bij de bar van De Bickerie en de introductiekosten ad. € 7,50 te voldoen.

Overige regels introducé:

 • Geen leden moeten zich melden bij de bar van de Bickerie.
 • Introducé krijgen een afhangpas waar zij een borg van € 5,00 voor betalen. De borg krijgen ze terug als ze de pas inleveren.
 • Afhangen is verplicht.
 • Introducés mogen 1 proeflessen nemen.
 • Per lid mag 1 introducé geïntroduceerd worden.