Stichting Tennishal Bunschoten

Algemene informatie:

Stichting Tennishal Bunschoten is opgericht op 5 februari 1993 in Bunschoten Spakenburg. Toen is de bouw van de tennishal begonnen en in september 1993 is de tennishal in gebruik genomen.

De Stichting verantwoordelijk voor onder andere het onderhouden van het gebouw. Denk aan de tennishal, kleedkamers, toiletten en horeca ruimte enz. en heeft als doel het exploiteren van de tennishal in de gemeente Bunschoten.

 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

-          Opbrengsten uit de exploitaties.
-          Subsidies en donaties.
-          Schenkingen, erfstellingen en legaten.
-          Alle andere verkrijgingen en baten. 


Bestuursleden:

Voorzitter Jan Hop
Penningmeester Vacature
Secretaris Tjitse Offinga
Technische zaken Stef Duyst
Algemen zaken Theo Muys