Financiële stukken Tennisvereniging de Eemslag

Obligatielening Tennisvereniging de Eemslag

 

 

Hoofdsom lening € 300.000,00
Certificaten € 5.000,00
Rendement 3%

Tennisvereniging de Eemslag, ca 625 leden, heeft in haar laatste Ledenvergadering besloten over te gaan tot renovatie van het tennispark en de aanleg van 5 padelbanen.

Het betreft een investering van € 500.000, -, welke investering voor € 200.000,- - uit eigen middelen zal worden betaald en voor 300.000, - door middel van het uitschrijven van een obligatielening tegen 3% jaarlijks met gegarandeerde terugbetaling van de hoofdsom.

Aflossing zal plaatsvinden door middel van uitloting over een periode van 10 jaar. Elk jaar zullen minimaal 6 certificaten worden uitgeloot. De looptijd van de individuele certificaten bestrijkt dus maximaal een periode van 10 jaar en minimaal 1 jaar, dit naar gelang uw certificaat wordt uitgeloot.

Financiële stukken T.V de Eemslag:

Prospectus obligatielening 

Jaarrekening en kort verslag  2021

Jaarrekening en kort verslag 2020

10 jarige prognose TV de Eemslag 

Brochure Padel T.V. de Eemslag

Inschrijven is mogelijk door middel van het invullen van het deelnameformulier. Vragen over deze obligatielening kunt u richten aan [email protected]